Experiència, professionalitat, i Prestigi internacional
AVALEN EL NOSTRE SERVEI

Al cap de més de mig segle al servei de la població, CRIS-UTH s’ha posicionat com a CENTRE DE REFERÈNCIA en Oxigenoteràpia hiperbàrica gràcies a la dedicació i treball d’un equip de professionals especialistes en Medicina subaquàtica i hiperbàrica i en Medicina de l’esport

Formem part del modern Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, a l’àrea metropolitana de Barcelona, a 2 km de l’avinguda Diagonal en direcció Tarragona, molt ben comunicats per tramvia i autobús.

CRIS-UTH és una centre concertada amb el Servei Català de Salut de la Generalitat de Catalunya, a través del Consorci Sanitari Integral (CSI) per a tractament hiperbàric de les principals indicacions acceptades pel Comitè europeu de Medicina hiperbàrica (European Committee for Hyperbaric Medicine – ECHM).

Codi del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut: E08022822.

CRIS-UTH és l’únic centre autoritzat a Espanya per realitzar Exàmens mèdics d’aptitud mèdica per al busseig a gran profunditat segons normatives de l’European Diving Technology Committee (EDTC) que és la Comissió d’experts en Tècnica subaquàtica de la Comissió europea.

Tractament hiperbàric correcte

indicacions acceptades i verificades.

Assistència mèdica permanent

dins i fora de la cambra hiperbàrica.

Mesures de seguretat

estrictes i controlades de forma rigorosa.

Especialistes en

MEDICINA SUBAQUÀTICA i HIPERBÀRICA

I EN MEDICINA DE L’ESPORT

CENTRE DE
REFERÈNCIA
INTERNACIONAL

Som un centre de referència internacional en Oxigenoteràpia hiperbàrica, amb professionals sanitaris i tècnics de molt alt nivell.

EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL
CONTRASTADA

Tenim personal altament qualificat, instal·lacions d’avantguarda, i una trajectòria amb molts anys d’experiència que avalen la nostra activitat.

CAMBRA
HIPERBÀRICA
MULTIPLAÇA

La nostra cambra hiperbàrica medeix 2,5 metres de diàmetre, més de 9 metres de llarg, i té la marca CE segons a la Directiva 0499/0406 com aparell d’utilització mèdica, a més a més del resgistre CE de recipient de pressió.

ASSISTÈNCIA ACURADA
 I PERSONALITZADA

Totes les activitats estan supervisades per metges i infermeres especialistes que acompanyen els malalts durant els tractaments a dins de la cambra hiperbàrica.

Estem acreditats per la Direcció General de Recursos Sanitaris de la Generalitat de Catalunya.

La instal·lació hiperbàrica i el Sistema pneumàtic estan certificats per Bureau Veritas.

La cambra hiperbàrica i els dispositius de pressió tenen la marca CE d’acord a la Directiva 0499/0406 d’aparells d’ús mèdic de conformitat amb la normativa 93/42 de juny de 1993.

Podem aplicar tractaments o estudis experimentals fins a 6 atmosferes absolutes (ATA) que és la pressió equivalent a 50 metres de profunditat al mar. La pressió més habitual de treball per a tractament de malalties convencionals sol ser de 2,3 ATA.

Subministrem oxigen medicinal ultrafiltrat al 100% . Si cal, també podem utilitzar mescles sintètiques d’Heli i Oxigen o d’altres gasos respiratoris.

És una cambra multiplaça, que pot ser utilitzada per diverses persones a més a més del personal sanitari, metge i/o infermera, que acompanyen sempre els malalts a dins de la cambra durant els tractaments a pressió augmentada.

Tenim un equip multidisciplinari altament qualificat de metges especialistes en Medicina subaquàtica i hiperbàrica, i en d’altres especialitats mèdiques.

Les nostres infermeres i els Operadors de cambra hiperbàrica, anomenats popularment “camaristes“, han rebut formació especialitzada en Medicina i Tècnica hiperbàrica.

Fem Revisions d’aptitud mèdica per al busseig esportiu i professional segons la normativa espanyola i/o europea, i també per a tota mena d’esports. Som el Centre consultor de referència per a situacions especials d’aptitud per al busseig.