MÀSTER de especialització EN MEDICINA SUBAQUÀTICA E HIPERBÀRICA

El nostre Màster de especialització en Medicina Subaquâtica e Hiperbàrica de CRIS-UTH està desenvolupant d’acord a las recomenacions de la Subcomisió Conjunta de Docència del European Diving Technology Committee (EDTC) y del European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) i del programa Cooperation on Science and Technology (COST B14) de la Comisió Europea.

No es tracta d’un curs on-line sino semipresencial. El seu diseny es modular y la part funamental s’imparteix de forma PRESENCIAL e intensiva durant 11 días amb classes y conferéncies magistrals amb alt valor afegit. Per obtenir el màxim aprofitament, li precedeix una Fase de PREESTUDI documental tutoritzat, i es completa amb una Fase POSPRESENCIAL amb documents seleccionats y conferències videogravades.

L’alumne ha de realitzar un període de TREBALL/ESTUDI personal de elaboració propia. El programa académic se engloba en dos móduls semipresencials (1S y 2H), un módul no presencial (3NP) de treball, i confecció d’una TESINA o PROJECTE DE FINAL DE MÀSTER.