MÀSTER EN MEDICINA SUBAQUÀTICA I HIPERBÀRICA
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

 

El nostre Màster en Medicina Subaquàtica i Hiperbàrica de CRIS-UTH està desenvolupat d’acord a les recomanacions de la Subcomissió Conjunta de Docència de l’European Diving Technology Committee (EDTC) i de l’European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) i del programa Cooperation on Science and Technology (COST B14) de la Comissió Europea.No es tracta d’un curs on-line sinó semipresencial. El seu disseny és modular i la part fonamental s’ imparteix de forma PRESENCIAL i intensiva al llarg d’ 11 dies amb classes i conferències magistrals d’ alt valor afegit. Per obtenir el màxim aprofitament, li precedeix una Fase de PREESTUDI documental tutoritzat, i es completa amb una Fase POSPRESENCIAL amb documents seleccionats i conferències videogravades.

L’alumne ha de realitzar un període de TREBALL/ESTUDI personal d’elaboració pròpia. El programa acadèmic s’engloba en dos mòduls semipresencials (1S i 2H), un mòdul no presencial (3NP) de treball, i confecció d’una TESINA o PROJECTE DE FINAL DE MÀSTER.