CRIS Unitat De Terapèutica Hiperbàrica SL empresa titular de la present web compleix els requisits establerts a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) ia tal fi ha creat el següent Avís Legal:

Informació

CRIS Unitat De Terapèutica Hiperbàrica, SL (B59151712) té el seu domicili al número 12 del Carrer Oriol Martorell, 08970, Sant Joan Despí, Barcelona

Dades de contacte

Tel.: +935 572 662
Email: cris@comb.cat

Condicions generales de us

L’usuari de la pàgina web www.cris-uth.cat accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a la versió publicada per l’empresa al mateix moment que l’usuari accedeixi a la pàgina Web.

La pàgina web www.cris-uth.cat pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i aquest Avís Legal.

A aquest efecte, lusuari sabstindrà dutilitzar la pàgina web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

L’empresa no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts de la web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través d’aquesta, ni dels danys derivats de la utilització de la web, ni per qualsevol actuació realitzada en base a la informació que s’hi facilita.

L’empresa no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari de la Web; ni respon dels danys i perjudicis, que aquests elements poguessin ocasionar a lusuari o tercers.

La web té caràcter merament informatiu, per la qual cosa el contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense avís previ.

L’empresa titular de la web es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com de limitar-ne i impedir-ne l’accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del WEBSITE i dels seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font) pertanyen a CRIS Unitat De Terapeutica Hiperbarica SL. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest lloc web estan protegits per llei i en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de CRIS Unitat De Terapeutica Hiperbarica SL

Política de Privacitat

L’empresa garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat segons la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

Enllaços

No s’assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, la informació o els serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten a la nostra web, i que tenen caràcter merament informatiu.

Legislació aplicable

Aquesta web es regeix per la legislació espanyola.