La possibilitat d’ incendi en medi hiperbàric és el mateix que en qualsevol hospital o institució sanitària en la qual abunden matèries inflamables. No obstant això, el risc de deflagració és implícit a la pressurització en ambients tancats, com avions, submarins, automòbils o autocars en els quals les portes hagin quedat atrancades a causa d’un accident. Igual ocorre amb les càmeres hiperbàriques.

En els últims 50 anys, hi ha hagut alguns episodis de despressurització brusca i explosió de càmeres monoplaça en diversos indrets del món. No ha ocorregut mai una explosió d’una cambra hiperbàrica multiplaça, on els mecanismes de prevenció i els mecanismes automàtics de control minimitzen el risc.

S’han produït deflagracions tant en càmeres granota com multiplaça. A les càmeres monoplaça que es pressuritzen amb oxigen pur el risc és molt més gran.

La càmera hiperbàrica de CRIS-UTH és de gran volum i compta amb dispositius automàtics de detecció i control de tot tipus per a una major seguretat. L’exhaustació de l’aire espirat enriquit en oxigen, reverteix a l’exterior de la càmera per tal d’evitar una excessiva concentració interior. El porcentage i concentració de l’oxigen a l’interior de la càmera està monitoritzat.

En cas d’emergència, la cambra hiperbàrica disposa d’un mecanisme automàtic de despressurització ràpida que funcionaria fins i tot en absència o incapacitat de l’operador de cambra.

Tot el personal de CRIS-UTH, tant metges com infermeres i tècnics, han rebut formació especialitzada en mesures rigoroses de seguretat, prevenció d’accidents, i vigilància d’efectes secundaris.

Fins ara, no s’ha produït cap d’aquests terribles accidents a Espanya. Tots hem de vetllar perquè així segueixi sent. És una absoluta i irresponsable temeritat confiar el maneig i control d’ una cambra hiperbàrica monoplaça o multiplaça personal que no hagi rebut formació especialitzada, que ha d’ incloure l’ operació segura de sistemes hiperbàrics i la prevenció activa i passiva d’ accidents amb especial atenció al risc d’ incendi.