Skip links

MÁSTER EN MEDICINA SUBACUÁTICA E HIPERBÁRICA

Oxigenoteràpia hiperbàrica durant la Pandèmia per COVID-19
Recomanacions i documents de posicionament* :

Oxigenoterapia hiperbárica durante la Pandemia por COVID-19
Recomendaciones y documentos de posicionamiento* :

Des de l’inici de la pandèmia, ens hem plantejat si la oxigenoteràpia Hiperbàrica (OHB) podria tenir utilitat en alguna fase de la malaltia. Hem ampliat algun dels nostres estudis amb la consulta a alguns dels més grans especialistes europeus considerant també les recomanacions específiques de l’European committee for Hyperbaric Medicine (ECHM). A la llum d’aquestes observacions, aquest és el resum de la situació actual, sense aprofundir en la fisiopatologia de la malaltia ni els efectes generals de la OHB.

Desde el inicio de la pandemia, nos hemos planteado si la oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) podría tener utilidad en alguna fase de la enfermedad. Hemos ampliado alguno de nuestros estudios con la consulta a algunos de los más grandes especialistas europeos considerando también las recomendaciones específicas emitidas por el European committee for Hyperbaric Medicine (ECHM). A la luz de estas observaciones, este es el resumen de la situación actual, sin profundizar en la fisiopatología de la dolencia ni en los efectos generales de la OHB.

*Traduccions a mode informatiu (en cas de dubte remetre’s a la versió original) / Traducciones a modo informativo (en caso de duda remitirse a la versión original)

European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM)
European Underwater & Baromedical Society (EUBS)
CRIS – Unitat de Terapèutica Hiperbàrica (CRIS-UTH)

Documentació descarregable

Documentación descargable

Posición de EUBS-ECHM sobre buceo y COVID-19

21/05/2020
English (Original)

Posicionamiento del ECHM y de la EUBS sobre el uso de OHB para Tratamiento del COVID-19

01/05/2020
English (Original) | Español

Posicionamiento de la UHMS sobre tratamiento OHB del COVID-19

20/04/2020
English (Original) | Español

Oxigenoterapia hiperbárica en las infecciones por COVID-19

31/03/2020
Català (Original) | Español

EUBS-ECHM Posición sobre buceo y COVID-19

26/03/2020
English (Original) | Español

ECHM Posición sobre OHB y COVID-19

16/03/2020
English (Original) | Español